e5e94c80-97af-43fa-b088-cf3a530280f5

“ودانا” هلدینگ سرمایه‌گذاری می‌شود

در روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری دانایان، در محل شرکت برگزار شد. بیش از ۹۹ درصد از سهامداران شرکت در مجمع حاضر بودند و سود ۴۰۰ ریالی برای هر سهم تصویب شد.
در این جلسه افزایش سرمایه گذاری در شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان با هدف تکمیل و توسعه طرح اوره و آمونیاک مطرح شد و متنوع سازی سبد سرمایه‌ گذاری های شرکت با مشارکت در پروژه‌ های حوزه ی ساختمانی در دستور کار قرار گرفت.
از دیگر مباحث مهم مطرح شده در این مجمع می‌توان به تجدید ساختار شرکت با هدف تبدیل شدن به هلدینگ سرمایه گذاری، حضور گسترده‌تر در بازار سرمایه از طریق پذیرش سمت در نهاد ها وارکان ابزارهای مالی و مشارکت در تأسیس شرکت‌ های ارائه دهنده خدمات مالی همچون مشاور سرمایه‌گذاری و لیزینگ اشاره کرد.