گروه مالی
دانایان

دانایان، انتخاب اول دانایان

خدمات ما

خدمات مالی

تامین مالی

خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار

سرمایه گذاری مستقل

کسب‌وکارهای ما

سرمایه‌گذاری دانایان

سرمایه گذاری در اوراق بهادار ، ابزارهای مالی ، مسکوکات و سایر ابزارهای مالی

  • مدیرعامل : جناب آقای مسعود مددی
  • شماره‌تماس : 91073000 021

وبسایت : www.Danayan.Investment

کارگزاری دانایان

کارگزار رسمی بورس ، اوراق بهادار ، کالا و انرژی

مدیرعامل : جناب آقای احمد کاظمی

شماره تماس : 91074000 021

وب‌سایت : www.Danayan.broker

کود و کشاورزی زنجان

صنایع پتروشیمی

مدیرعامل : جناب آقای محمدرضا مدیری

شماره تماس : 88052832 021

وب‌سایت : www.Znpic.ir

بیمه زندگی باران

خدمات بیمه

مدیرعامل : جناب آقای علی‌رضا هادی

شماره تماس :  78326000 021 

وب‌سایت : www.BaranInsurance.com

صرافی دانایان

خدمات صرافی

مدیرعامل : جناب آقای پیمان حبیبی

شماره تماس : 91075000 021

وب‌سایت : www.Danayanxe.com